UAVHENGIG KONTROLL

VÅTROM

Kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10 / TEK17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Ta kontakt med oss i god tid før prosjektet starter slik at vi også er involvert i planleggingsfasen / prosjekteringen.

Pris 8000,- inkl. mva. 

Ta kontakt for pris på flere bad i samme prosjekt.

1/5