VERDI- OG LÅNETAKST

Ved en verditakst lager vi en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Slike takster inneholder også en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov.

Innholdet i rapporten vil i hovedsak bestå av en enkel beskrivelse av boligens standard, men uten den grundige tekniske tilstandsundersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport.

 

Oppmåling av areal er et sentralt element i utarbeidelse av verdien og vil bli utført under befaringen.

 

Utarbeidelse av verdien vil også bli basert på eiendommens beliggenhet, utsyn, solforhold, kommunikasjon, nærhet til barnehager, skoler med videre, samt boligens standard og sammenlignbare eiendommer.
Det blir også foretatt et fradrag for utidsmessighet, elde, slitasje, gjenstående arbeid, tilstandssvekkelser, vedlikeholdsmangler, osv.

1/4