HJELP VED OVERTAKELSE AV NY BOLIG, ELLER VED ETT-ÅRSBEFARING

Når man overtar en ny bolig er det i de fleste tilfeller "bustadsofføringslova" som blir lagt til grunn. "Hvordan skal boligen se ut, og hva kan man forvente seg?" er et spørsmål mange stiller seg ved en overtakelse av ny bolig eller ved ett-årsbefaringen. Det å ha med seg en fagmann gjør disse overtakelsene lettere og tryggere. 

 

Ved kjøp av ny bolig etter bustadsoppføringslova, står selve overtakelsen og overtakelsesforretningen sentralt. 

Det er ved overtakelsen at forbrukeren endelig får tatt i bruk boligen etter kanskje flere år med planlegging, byggearbeider, kostnader, og utfordringer. Entreprenøren har også en fordel av å få unna denne overtakelsen, og det er å endelig kunne fakturere resterende avtalt beløp.

 

Overtakelsesforretningen er en viktig og formelt hendelse, og det er mange rettslige konsekvenser knyttet til gjennomføringen av overtakelsen. Vi hjelper deg med forarbeidet, selve overtakelsen og lager en protokoll som er en viktig del av overtakelsen for å sørge for at evt. mangler og avvik blir rettet opp av entreprenøren. 

 

Så fort overtakelsen er ferdig og det ikke er bemerket mangler eller avvik, er det du som forbruker som overtar boligen og garantitiden starter. Det er derfor viktig å gå gjennom boligen nøye før overtakelsen avsluttes. Har du nok erfaring og kunnskap til å vurdere om bygget er slik som det skal være ved en overtakelse? 

 

 

 

 

1/4